FRANS PARTHESIUS

Chiesa San Giovanni Bono (compl. 1968, Arrigo Arrighetti)

Chiesa San Giovanni Bono (compl. 1968, Arrigo Arrighetti)